Sloužím LIDEM

Vlast si žádá oběti. Takže bude sranda. Pohov.

Software: macek.sandbox.cz