Exponát

Saddám ve formaldehydu musí být z výstavy v Německu odstraněn.

Software: macek.sandbox.cz