Albert prognostik

Albert Ainstein: Osud lidstva jako celku bude takový, jaký si zasluhuje.

Software: macek.sandbox.cz