Návrh blbboardu

Poslal jsem tuto fotomontáž na adresu ransdorf@ransdorf.com Soudím, že ti nejlepší z nás by snad nemuseli vystavovat na odiv graficky slabomyslné plakáty, když už jsou idiotské svým obsahem. Tak třeba já si to beru dost osobně, že Ransdorf je lepší než já... Čest práci, kua!

Software: macek.sandbox.cz