Tajemství sexymozku

Autor se pokusil zobrazit mnohavrstevnatou osobnost úhlavního přítele JP a jeho 13. komnatu.

Software: macek.sandbox.cz