Dohnal ho osud

Nejvyšší kontrolní úřad by měl dbát na hospodárné nakládání se státním majetkem. Jeho prezident se jaksi nepovedl a jen potvrzuje hypotézu, že je cosi prohnilého ve státě českém. Níže je znázorněn jako podivný produkt zparchantělé perlorodky, která symbolizuje státní správu a centrální úřady, v nichž dřepí řada podobných kreatur. Není divu, jsou pouze obrazem společnosti. Kontrolní nález si zformulujte sami...

Software: macek.sandbox.cz