HOP anebo TOP

"Nechceme být populární za každou cenu..." tvrdí protagonisté nově založené politické strany. Nic proti panu knížeti nemám. V politice by měli působit lidé, jejichž základní a často jedinou motivací není rychle si nahrabat. Problém vidím v dalších okoukaných xichtech, které se na nový subjekt nabalily. Ale nebuďme předpojatí. Ať ukáží, co umí... nezbývá, než se těšit na Odpovědnost a Prosperitu, opírající se o Tradice.

Software: macek.sandbox.cz