Bělejší Dům

U manželky nejmocnějšího muže planety bylo diagnostikováno závažné onemocnění. Tak zvaný Jacksonův syndrom. Léčba proběhla úspěšně a Bílý dům je ještě Bělejší. 

Software: macek.sandbox.cz