Kdo z vás na to má?!


Upozornění autora: Veškeré asociace, které vám nabídne váš nesexymozek v souvislosti s výjevem na výřezu fotografie, nejsou ničím více než pouhým výplodem vaší zparchantělé obrazotvornosti. :-p

Software: macek.sandbox.cz