Veřejní nepřátelé veřejných zájmů

Uvidíte na svých televizních obrazovkách... Veřejní nepřátelé jsou logicky ti, kteří jednají v rozporu s veřejnými zájmy. No a co je tedy vlastně ten veřejný zájem? Prý to, co by si lidé vybrali, kdyby viděli jasně a racionálně, a jednali nezaujatě a benevolentně. Což je zřejmá utopie.

Software: macek.sandbox.cz