Další do party

Kampaň proti nechráněnému sexu zobrazuje masové vrahy. V našich podmínkách by na plakátě mohl být Klement Gottwald.

Software: macek.sandbox.cz