El Czech

Soudruh Fidelip přednesl "Poučení z krizového vývoje ve stranách a společnosti". Zdá se, že komunistům definitivně otrnulo. Jsou čím dál útočnějšší a brzy nejspíš se svými spojenci zahájí čtvrtý odboj. Po prvním protihabsburském, druhém protifašistickém a třetím (který podle nich ani neexistoval) protikomunistickém... protikapitalistický.

Software: macek.sandbox.cz