Vize 2020

Ideová konference ODS Vize 2020 proběhla v sobotu 20. února 2010 v Městském divadle v Brně.

Software: macek.sandbox.cz