Botky slibochodky

Lidi, to se za 15 let pomějeme... No a pak si s Majklem Dejvidem a jeho správným týmem radostně zazpíváme: Krásný úděl máme dnes!

Software: macek.sandbox.cz