Plán C

Když se kácí Topol, lítají třísky. ODS připravila plán B pro případ, že jejich předseda přijme za svou prostořekost osobní politickou odpovědnost a odstoupí. ... Nepřijal a neodstoupil.

Software: macek.sandbox.cz