Společný zájem

Dnes byla v Praze podepsána smlouva START jako další fáze atomového usmiřování velmocí.

Software: macek.sandbox.cz