Karl von Schwarzenfürst

V překladu z němčiny "Černý kníže"

Software: macek.sandbox.cz