United Colors of aTeo

Parodie reklamy na "neposkvrněně počatou" zmrzlinu

Software: macek.sandbox.cz