Haškův dobrý voják Hulinský

V poziční zákopové válce získalo Haškovo křídlo pražskou kótu.

Software: macek.sandbox.cz