Nanebevzetí

Nazí jsme přišli na svět a nazí ho budeme opouštět. Amen...

Software: macek.sandbox.cz