Těžký kalibrátor

V průzkumu jedné z agentur postoupil dokonce Zeman v preferencích ze třetího na druhé místo.

Software: macek.sandbox.cz