Na ptáky jsme krátký

Pád může chvíli vypadat jako let...

Software: macek.sandbox.cz