Opožděná pitva

Řada z vás mi vytkla, že jsem podjatě ušetřil prezidentského kandidáta MUDr. Přemysla Sobotku. Inu, je to takový suchar a ti se obtížně parodují. Tak snad takhle... :-?

Software: macek.sandbox.cz