ODSun podle Přesčase

Pan předseda asi není moc silný ve fyzice. Jinak by věděl, že pružný ráz se mu několikanásobně vrátí zpátky.

Software: macek.sandbox.cz