Plíživá normalizace

V zemi, kde zítra znamená předevčírem právě probíhá v oranžovorudé režii normalizace Ústavu pro studium totalitních režimů ve Večerní univerzitu marxismu-leninismu.

Software: macek.sandbox.cz