Made in Czech

Kdo si hraje s ohněm, zpravidla se spálí...

Software: macek.sandbox.cz