Stínový řezník

Základní kvalifikace pro post ministra financí: dotyčný je kokot, zmrd nebo nejlépe obojí současně.

Software: macek.sandbox.cz