Gratulant

Česká teletelevize slaví šedesátku.

Software: macek.sandbox.cz