Pokání

Režnou nit laskavě zapůjčil Petr Pavlensky.

Software: macek.sandbox.cz