Třaskavá směs

Dá-li obdarovaný namísto poděkování ultimatum svému dárci, aby vysvětlil původ daru, tak to už není ani drzost, nýbrž regulérní CHUCPE... Abychom si rozuměli, pane ministře, ti vaši sponzoři nejsou podezřelí, že by prostředky, které vám z leknutí nad vaší nominací poskytli, získali nezákonným způsobem. Podezřelý jste vy z možného budoucího střetu zájmů. A toto podezření podporuje způsob, jakým se od vás sponzoři nejprve odklonili a pak zase náhle přiklonili. Takže si nafackujte před zrcadlem a nedělejte z nás voly...

Software: macek.sandbox.cz