Pitomio

Kdyby lidi zatrvrzele nevolili populistické magory, nemusely by být rybníky...

Software: macek.sandbox.cz