Mačetník s četníky

Zdrojové fotky odsud a z tohoto filmu.

Software: macek.sandbox.cz