Brzy oheň, brzy popel

Dětem a magorům zápalky do rukou nepatří...

Software: macek.sandbox.cz