Čest práci!

Fotka z rodinného archivu Tomanových.

Software: macek.sandbox.cz