Kladivo na čarodějnice

Tu trapnou Humlgate výstižně okomentoval na Neviditelném psu  Ondřej Neff. Poslanec Stanislav Huml nesdílí jen zparchantělé cizí názory, ale na svém webu občas používá i mé práce jako ilustrace ke svým textům. Tak si říkám, nejde-li o parazitismus, když mě ani nepožádal o souhlas. Poslal bych mu fakturu, ale jsem přesvědčen, že i kdyby šlo pouze o symbolickou částku, stejně mi nic nezaplatí. Jedná se přece o veřejný majetek, s nímž si každý může nakládat, jak uzná za vhodné. :-?

 

Malleus maleficarum latinsky Kladivo na čarodějnice.

Ecce heresiarcha (lat. ejhle arcikacíř) měl údajně na papírové čepici napsáno Mistr Jan Hus, když ho vedli na hranici.

Software: macek.sandbox.cz