Globální ředitel

Tak nevím... Někdo snad zrušil komunismus? Pan profesor to povídal. No, asi jsem cosi důležitého přehlédl. :-/

Software: macek.sandbox.cz