Lekce z Ateologie

Hypervzdělanec Tomáš Hajzlík míní, že je naše morální povinnost "otevřít" se uprchlíkům z Teroristánu...

Software: macek.sandbox.cz