Dopaden, usvědčen, odsouzen

Software: macek.sandbox.cz