Bankster a Gaunervér

Za penězokazectví jsou všude ve světě tvrdé tresty. Pokud nejste gaunervérem Centrální banky. Pak za stejně zavrženíhodný zločin, spáchaný v organizované skupině a ve velkém rozsahu, dostanete nějakou prestižní cenu...

 

Původní reklamní spot AirBank

 

Software: macek.sandbox.cz