Politicky korektní znak ČR

Software: macek.sandbox.cz