Rumburak

Užvaněný aTeolog slaví...

 

Původně motiv pro titulní stranu týdeníku Echo 2015/21.

Software: macek.sandbox.cz