Živnostníci do fabrik!

Ozbrojená pěst dělnické třídy...

Software: macek.sandbox.cz