Diagnóza: Psychorachejtle

Šťastný to muž, jenž ji dosud nepotkal.
Šťastný to muž, jenž ji potkal a přežil...

Ženy jsou obecně emotivnější než muži. Pokud však emoce takovou příslušnici něžného pohlaví zcela ovládnou, můžete se dožít nečekaného překvapení. Dosud veselá, klidná, chápavá, tolerantní bytost se změní v neovladatelnou saň, před níž vás nespasí ani útěk.

Jak rozpoznat psychorachejtli? Těžko. Mají totiž herecké nadání a dokáží se krátkodobě stylizovat do jakékoliv role. Volí však vždy takovou, která vás spolehlivě zaujme, ne-li přímo oslní. Nejméně riskantní jsou tzv. Maminy a jejich protipóly Lovkyně. I u nich však může dojít ke „gravitačnímu kolapsu" a náhlé metamorfóze v psychorachejtli. Maminy jsou pak spíše zoufalé, uplakané, okázale zahnané do kouta a veskrze defenzivní. Lovkyně vám řeknou svoje a pokud se krutě nepomstí, odhodí vás s odporem jako nepotřebný předmět. Velmi rizikové jsou Romantičky a Intelektuálky, zejména když si zaslouží předponu „pseudo". Pseudoromantička na vás od počátku vztahu šišlá. Jste pro ni Brouček, Pejsek, Zlatíčko, Cukroušek a tak podobně. Hodně mluví o duši a jejím pohlazení. Časem by vás mohla až vyhladit. Žvatlá o rozkvetlých loukách zalitých sluníčkem. Nezbytná rekvizita je zurčící potůček, motýlci a podobná havěť. Dívá se na vás zasněně a zpravidla si místo vás představuje nějakého romantického hrdinu. Běda vám, když se prokáže, že jím nejste a ani o to neusilujete. Pseudointelektuálka preferuje rozervanou duši, reálná louka ji příliš neláká. Zato si vychutnává odtažitá témata, především problém „seberealizace". Používá málo frekventovaná slova, jako např. „posléze, patrně, nikoli". Pokud má dostatečně velké publikum, ráda pohovoří o transcendentálních jevech, o dětech či o kuchyni nikdy.

Abych téma zjednodušil, nabídnu vám pár čistých typů. V praxi se s nimi však setkáte jen zřídkakdy. Většinou jde o nejrůznější, zpravidla až bizarní, kombinace:

Fňukna a Kvikna jsou demoverze těžších typů psychorachejtlí. Vnímají okolní svět jako jeden obrovský rezervoár překážek, podrazů a brutálních útoků na jejich integritu. Ta je však ve skutečnosti pouhou dezintegritou. V pokročilejším stádiu pojmou podezření, že tyto nepřátelské aktivity někdo koordinuje (vaše přiznání nebude polehčující okolnost) a jsou zralé pro izolaci na samotce, občas zpestřené svěrací kazajkou.

Prskavka je mezistupněm mezi Kviknou a Buznou. Ovšem jen tehdy, prská-li neustále a bez racionálního důvodu. Její prskání nevyplývá zpravidla z vašich chyb, ale z jejího vnitřního vybavení a nespokojenosti. Většinou se sebou samou. Za to jste však VŽDY odpovědný vy! A neremcejte. Je lhostejné, jestli to přiznáte či ne. Poprskáni budete v každém případě. I kdybyste z kúru andělským hlasem árie zpíval... ;-)

Buzna se od Kvikny liší dosti podstatně. Hysterické projevy jsou u ní obráceny především navenek. Jde o Prskavku, jejímž cílem je totálně vás zdecimovat. Je-li povoláním učitelka nebo úřednice, saturuje svou potřebu terorizovat okolí v zaměstnání a doma se může občas chovat i normálně. Jakýkoliv projev neposlušnosti ji však rozzuří a začne buzit, čili buzerovat. Za cokoli, kdykoli a kdekoli. Bez ohledu na okolí. V pokročilém stádiu vás nazývá hajzlem, hovadem a kreténem, intelektuálky primitivem, buranem či primitivním buranem.

Jak je rozpoznat ve stádiu, kdy se ještě krotí a chovají normálně? Těžko. Ale jsou tu jisté indicie. Taková kandidátka například neustále mluví. Tím více, čím méně má co říci. Je to prostě Žvanďa. Neposlouchá, co říkáte, ale vždy požaduje, abyste pozorně naslouchal vy jí. Je sebestředná a v podstatě hloupá, protože nemá čas čerpat z cizích zdrojů. Zajímají ji jen vlastní postoje, názory a stanoviska. Pokud nějaké vůbec má. Ale to není váš problém. Vy jste jenom součástí publika v jejím vypečeném sitkomu. Musíte vědět, kdy se smát a kdy tleskat.

Pozor si dejte také na ty, co jsou vždy načančané a nalíčené. Když vás takový polotovar ženy uloví, klidně doma chodí v pleťové masce a v natáčkách. Nesmíte se jich dotýkat, abyste nesetřeli jejich pel. Tyto Zdobny mnohdy chřestí jak komediantský vůz. Navěsí na sebe cokoliv, co upoutá pozornost, neustále si přepudrovávají nos a nehty mají tak dlouhé, že jim brání v manipulaci s mobilním telefonem. Chtějí vždy dobře vypadat a tomuto cíli podřídí vše. Dokonce i váš jídelníček. Neustále zápasí s nadváhou a zkoušejí stále nové metody, jak zhubnout. V době, kdy jsou „na dietě", bývají nervózní a podrážděné. Po selhání dietní kúry se krátkodobě přejídají, z čehož jsou nervózní a podrážděné. Jejich potřeba nakupování stále nových, značkových hadříků, kabelek a střevíčků může ekonomicky slabší muže doslova zruinovat.

Jejich opakem jsou Cuchty. Nedbalé, líné ženy, které mají rády pohodlí a dobře snášejí muže starající se o domácnost. Neoholí si nohy ani knír, ve všem mají nepořádek a neustále hledají výmluvy, aby nemusely udělat to, co by udělat měly. K smrti nerady žehlí a k vysavači pociťují nepřekonatelný odpor. Běda ale, když jim něco vytknete. Odsunete tím vysavač a žehličku až na druhé a třetí místo...

Mám dojem, že by to zatím mohlo stačit.Tento text nepochybně vzbudí podezření, že mám bohaté zkušenosti ze soužití s psychorachejtlí a že jsem snad dokonce militantní antifeminista. Nebudu nic z toho vyvracet. Některé typy žen opravdu nemám rád. Ale totéž platí i o mužích. Například sám na sebe se už nemůžu ani podívat. Což hrozí pouze ráno při holení. Nevím proč, ale v domě máme jenom samá křivá zrcadla. A tak se prostě nedívám. Mohl bych dostat šok a chovat se hystericky. No... nejsem přece žádný uzlíček nervů. Jdu to zkusit.

Uáááááááááááááááááááááááááááááááááááá !!!!

 

aTeo 2006

Sdílení:

Software: macek.sandbox.cz