Klanění tří králů

Podle křesťanských pohádek v novozákonních evangeliích navštívili tři mudrcové z východu čerstvě narozeného Ježíše v Betlémě a přinesli mu dary.

Software: macek.sandbox.cz