Stádní symbolismus

Až vás půjdou miliony, všichni podle větru...

Software: macek.sandbox.cz